Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 22 we Wrocławiu na dzień 1 września 2020 r. § 1Ogólne zasady organizacji pracy Zespół Szkolno – Przwedszkolny nr 22 wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Czytaj dalej…