Już w przyszłym tygodniu wszyscy uczniowie z najstarszych klas szkół podstawowych przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Całej naszej klasie 8a życzymy powodzenia na egzaminie i osiągnięcia jak najlepszego wyniku !

Przypominamy, że uczniowie powinni być w szkole na godzinę 8.30 każdego dnia.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – 25 maja – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – 26 maja– egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – 27 maja – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Kategorie: BlogSzkoła

Skip to content