19 września obchodzimy Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk. To ważne święto – szczególnie w czasach, gdy dla dzikiej przyrody, wypieranej przez człowieka i jego wciąż rosnące potrzeby, pozostaje coraz mniej miejsca. Rozrastające się miasta, drogi, przemysł, osiedla domków , przekształcanie terenów rolniczych, regulowanie rzek, masowa turystyka… Wszystko to sprawia że, kurczą się lub zanikają naturalne siedliska, a wraz z nimi zamieszkujące je gatunki roślin i zwierząt. 

Uczniowie klas 2a i 2d w ramach programu „Jestem Eko” przygotowali  tego dnia plakaty dotyczące siedlisk różnych gatunków zwierząt oraz obejrzeli film o dzikiej faunie i florze Polski.

Magdalena Łańcucka i Joanna Chmarzyńska

Kategorie: Blog

Skip to content