Uczniowie klasy 1 d przez cały rok szkolny brali udział w interesujących lekcjach przyrody.

Do takich zajęć należą między innymi: poznanie budowy roślin, różnych gatunków drzew, ptaków, lekcje o segregacji śmieci, zanieczyszczeniu powietrza, poznanie pracy pszczelarza i roli pszczół w środowisku, sposobów oszczędzania energii.

Dzieci prowadziły również swoje własne karty obserwacji pogody w poszczególnych miesiącach.

Poznawanie przyrody przez dziecko w młodszym wieku szkolnym  spełnia ważną funkcję w wielostronnym rozwoju osobowości dziecka, poprzez kształtowanie zainteresowań dziecka ma wpływ na jego rozwój intelektualny, tworzy podstawę i warunki do świadomego postępowania dziecka w duchu szacunku do przyrody oraz jej ochrony teraz i w przyszłości, do zrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie. 

Dziecko od najmłodszych lat jest ciekawym badaczem i odkrywcą świata przyrody. W młodszym wieku szkolnym jest zainteresowane najbliższym środowiskiem, jego bogactwem i różnorodnością. 

Magdalena Łańcucka

Kategorie: BlogSzkoła

Skip to content