Szanowni Państwo

W załączeniu :

–  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z  2021 r., poz. 651)

– projekt Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie organizacji pracy przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez gminę Wrocław, od dnia 12 kwietnia  2021r. do  dnia 18 kwietnia 2021 r. oraz  załącznik  do projektu zarządzenia.

Skip to content