Nasi Uczniowie klas VII oraz VIII w dniach 09-10.01.2024r wyruszyli w podróż z Archipelagiem Skarbów. Były to wartościowe warsztaty przeprowadzone przez profesjonalnych trenerów. Podjęliśmy podczas zajęć bardzo ważną dla Młodzieży tematykę dotyczącą Miłości, Przyjaźni, Seksualności, Budowania trwałych i dobrych relacji, Poszukiwania sposobów na bycie szczęśliwym człowiekiem. Zatem nasza Młodzież dowiedziała się również, jakie pojawią się zagrożenia na drodze do prawdziwego szczęścia, a były to: używki (alkohol, narkotyki), pornografia, nie panowanie nad swoją złością oraz popędem seksualnym, nieumiejętność stawiania granic, brak właściwych wzorców oraz wewnętrznych zasad. Uczniowie otrzymali wiele wskazówek, jak dopłynąć do „dużej skrzyni skarbów” , aby móc cieszyć się prawdziwą i trwałą Miłością,  w odpowiedzialny sposób swoją seksualnością, byciem szanowanym i szczęśliwym człowiekiem. Wskazówką najważnieżniejszą był: ROZUM (POMYŚL)

W ramach programu Archipelag Skarbów odbyło się szkolenie dla Rady Pedagogicznej, wskazujące na zintegrowane działania profilaktyczne na rzecz młodzieży.

Kolejną częścią programu było spotkanie z Rodzicami uczniów biorących udział w projekcie.  Podjęto rozmowy o tym, jak ważną-najważniejszą rolę odgrywają rodzice w procesie kształtowania się młodego człowieka. Jednocześnie omawiając pojawiające się zagrożenia w życiu młodzieży.

Podziękowania dla prowadzących zajęcia Trenerów, podziękowania dla Kadry Pedagogicznej, Zespołu PP, i wszystkich pracowników szkoły dzięki którym zrealizowano program Achipelag Skarbów!

Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów w naszej szkole prowadzona była przez Fundację Profilaktyka z Pasją w ramach projektu na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym finansowanego przez Urząd Miasta Wrocław. 

Skip to content