Sukcesy w zDolnym Ślązaku

Bardzo miło poinformować nam, że uczniowie naszej szkoły odnieśli duży sukces w konkursie zDolny Ślązak – chemia. Bruno Błaszczyk jest laureatem, dzięki czemu będzie przyjęty w pierw…

Sukces Janka Zalewskiego

Jan Zalewski z klasy 7a kontynuuje zwycięską passę. 10 kwietnia zajął drugie miejsce w XXIII Gali Szermierczej Pamięci Janka Mieszkiełło w szpadzie w kategorii U-14. Gratulujemy i życzymy dal…

Nowe zarządzenie Prezydenta Wrocławia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Szanowni Państwo W załączeniu : –  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednos…

Nasze gabinety

Wspomaganie ucznia, kształcenie specjalne

Nauczyciel wspomagający Zadania nauczyciela wspomagającego określają przepisy rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. …

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w czasie pandemii

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli (dotyczy klas IV – VIII) W związku z ponownym ogłoszeniem przez Radę Ministrów stanu epidemii i ograniczeniem …

Ważne kontakty dla osób poszukujących wsparcia

Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla mieszkańców Wrocławia: link Podajemy ważne numery telefonów Telefony zaufania: Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 (linia bezpł…

Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

Klasy 0-3: PSYCHOLOG – Alina Baworowska PEDAGOG – Magdalena Pajor Klasy 4-8: PEDAGOG – Edyta Lewandowska PSYCHOLOG – Marta Luty Zachęcamy do kontaktu telefonicznego tel. 71 79…

Sukcesy Franka z 8a

Miło nam poinformować, że uczeń klasy VIII a Franek Korwin-Kijuć został finalistą Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego. Serdecznie gratulujemy tytułu i dodatkowych punktów rekrutacyjnych.…

Sukces w Dyktandzie Niepodległościowym.

Miło nam poinformować, że Kalina Kowalska z klasy VIIa i Urszula Wysoczańska z klasy VIIIa zostały laureatkami ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległościowego. Gratulujemy uczennicom znakomitej z…