Klasa siódma dwujęzyczna

Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku polskim i w języku obcym nowożytnym, w naszym przypadku w języku angielskim. Nauczanie dwujęzyczne (bilingwalne) CLIL (Content and Language Integrated Learning) jest nowoczesną i innowacyjną formą nauczania języka obcego, która oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo – językowe. CLIL dąży do posługiwania się przez uczniów swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie. Informatyka, chemia i biologia w naszej szkole nauczane są w systemie dwujęzycznym, co oznacza iż, lekcje prowadzone są częściowo po polsku, częściowo po angielsku, w proporcjach dostosowanych do możliwości uczniów. Daje to uczniom możliwość opanowania wiedzy i umiejętności z języka angielskiego w stopniu rozszerzonym wraz z bogatym zasobem słownictwa z różnych dziedzin. Materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach dwujęzycznych to zarówno polskie podręczniki, jak i źródła w języku angielskim.

Do klasy obowiązuje test predyspozycji językowych.

Link do wymaganych dokumentów: dokumenty szkolne.

Informacje związane z rekrutacją: rekrutacja

Klasy z niemieckim programem językowym DSD I

Program DSD – Mały Dyplom Niemiecki wspierany jest przez Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu oraz ZfA (Die Zentalstelle für  das Auslandsschulwesen). Uczniowie w klasie VIII przystępują do bezpłatnego egzaminu państwowego z języka niemieckiego i mają możliwość uzyskania  certyfikatu językowego na poziomie B1. W naszej szkole uczniowie uczą się  dwóch języków obcych od klasy pierwszej. W klasach  1-5 jedna godzina języka niemieckiego tygodniowo:

6 Klasa  –  3 godziny tygodniowo
7-8 Klasa -5 godzin tygodniowo

ulotka-dsd

Skip to content