Zapewniania bezpieczeństwa w Szkole w czasie pandemii

Zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 66 im. Zbigniewa Herberta w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 Opracowano na podstawie wytycznych ministra właściwego do  spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Organizacja pracy szkoły oraz obowiązki pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z Dowiedz się więcej…

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 22 we Wrocławiu na dzień 1 września 2020 r. § 1Ogólne zasady organizacji pracy Zespół Szkolno – Przwedszkolny nr 22 wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Dowiedz się więcej…

Skip to content