GodzinaCzynność
06:30 – 08:30Zabawy dowolne w sali , praca indywidualna, rozmowy w małych grupach, zabawy dywanowe i stolikowe
08:30 – 09:00Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku
09:00 – 09:30Śniadanie
09:30 – 10:00Zajęcia dydaktyczne
10:00 – 11:30Spacery i zabawy na świeżym powietrzu
11:30 – 12:00Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku
12:00 – 12:30Zupa
12:30 – 14:00Leżakowanie (gr. I,)
12:30 – 12:45Krótki relaks poobiedni, wyciszenie, wdrażanie do skupienia uwagi, czytanie książek, opowiadań (gr. II,III IV,V,VI)
12:45 – 13:15Zajęcia dydaktyczne, plastyczne, grafomotoryczne, zabawy
konstrukcyjne, stolikowe, dywanowe (gr. II, III IV,V,VI)
13:15 – 13:45Zabawy w ogrodzie przedszkolnym (gr. gr. II,III IV,V,VI)
13:45 – 14:00Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku
14:00 – 14:30II danie + deser
14:30 – 16:00Zajęcia indywidualne i grupowe doskonalące sprawność manualną, motorykę małą i dużą, zabawy integracyjne, zajęcia indywidualne, aktywność własna dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym
16:00 – 17:00Zajęcia wspólne i zabawy dowolne w sali, praca indywidualna, praca w małych grupach, rozwijanie wielorakiej inteligencji dzieci, zaspokajanie potrzeb indywidualnych dzieci

Skip to content