Wspomaganie ucznia, kształcenie specjalne

Nauczyciel wspomagający Zadania nauczyciela wspomagającego określają przepisy rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.        Jeśli w naszej szkole czy przedszkolu pojawi się dziecko posiadające Więcej…

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w czasie pandemii

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli (dotyczy klas IV – VIII) W związku z ponownym ogłoszeniem przez Radę Ministrów stanu epidemii i ograniczeniem funkcjonowania szkoły, mając na uwadze sytuację uczniów, nauczycieli i rodziców, w szkole została uruchomiona pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla wszystkich osób potrzebujących wsparcia. Poprzez Więcej…