Rodzice Reagują

 Stowarzyszenia Różnorodności Społecznej UP-DATE i Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych organizuje  bezpłatny trening antydyskryminacyjny przeznaczony dla rodziców i prawnych opiekunów uczniów i uczennic wrocławskich szkół i placówek oświatowych. Trening jest organizowany we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego w ramach projektu „Wrocławska Szkoła Otwarta i Wielokulturowa” współfinansowanego z budżetu Gminy Czytaj dalej…

Wspomaganie ucznia, kształcenie specjalne

Nauczyciel wspomagający Zadania nauczyciela wspomagającego określają przepisy rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.        Jeśli w naszej szkole czy przedszkolu pojawi się dziecko posiadające Czytaj dalej…

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w czasie pandemii

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli (dotyczy klas IV – VIII) W związku z ponownym ogłoszeniem przez Radę Ministrów stanu epidemii i ograniczeniem funkcjonowania szkoły, mając na uwadze sytuację uczniów, nauczycieli i rodziców, w szkole została uruchomiona pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla wszystkich osób potrzebujących wsparcia. Poprzez Czytaj dalej…

Ważne kontakty dla osób poszukujących wsparcia

Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychiatryczna dla mieszkańców Wrocławia: link Podajemy ważne numery telefonów Telefony zaufania: Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 (linia bezpłatna) Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 Policyjny Telefon Pogotowia Dziecięcego 71 340 38 03 (telefon ze specjalnym przeznaczeniem dla dzieci, które widzą Czytaj dalej…

Skip to content