Szanowni Państwo,

w dniach 14 do 20 maja br. (do godziny 15:00) trwa rekrutacja do klas I we wrocławskich szkołach podstawowych. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji na stronie: https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl
Do rekrutacji przystępują dzieci w wieku 7 lat (2014 r.) oraz 6 lat (2015 r.) jeżeli realizowały, w roku szkolnym 2020/2021 wychowanie przedszkolne albo posiadają opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej dot. możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.  
Rekrutacja dotyczy dzieci z obwodu szkoły, których rodzice muszą w systemie złożyć zgłoszenie do szkoły obwodowej oraz dzieci, których rodzice rekrutują swoje dziecko do innej szkoły niż obwodowa.

W załączeniu pełna informacja.

Skip to content