Zapewniania bezpieczeństwa w Szkole w czasie pandemii

Zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 66 im. Zbigniewa Herberta w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 Opracowano na podstawie wytycznych ministra właściwego do  spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Organizacja pracy szkoły oraz obowiązki pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z Czytaj dalej…

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 102. Statut Przedszkola Nr 27 „Skrzaty” w Wrocławiu. Cele procedury – Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu. Zakres procedury – Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci. Definicja przedmiotu procedury: Przyprowadzanie dzieci Czytaj dalej…

Skip to content