Ważne terminy:

  • od 22 do 24 marca 2023r. do godziny 15.00–  Złożenie deklaracji o przystąpieniu do sprawdzianu kompetencji językowych  w Szkole Podstawowej Nr 66 we Wrocławiu 
  • 9 maja 2023 r. godz.10:00 – Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (Szkoła Podstawowa nr 66; zgłoszenie przed sprawdzianem do godz. 9.30).
  • 22 maja 2023 r. godz. 15:00 – Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  • 27 – 29 czerwca 2023 r. do godz. 15:00 Dostarczenie dokumentacji, do  sekretariatu Szkoły 
  • 30 czerwca 2023 r. godz. 13:00  –  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych klas VII 
  • 30 czerwca 2023 r. – Procedura odwoławcza 
  • 28 sierpnia 2023 r. godz 10.00 – Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie na wolne miejsca

Dokumenty do pobrania znajdziesz tutaj.

Skip to content