Przedszkole nr 27 “Skrzaty” informuje, że termin przerwy wakacyjnej zaplanowany jest w okresie od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

Oczywiście należy mieć również na uwadze, iż w chwili obecnej do końca nie wiadomo jak będzie wyglądać sytuacja epidemiczna w kraju w tym okresie oraz czy nie zostaną wprowadzone przez rząd inne rozwiązania.

Poniżej szczegółowy harmonogram przygotowania do przerwy wakacyjnej:

SYSTEM OPIEKI WAKACYJNEJ W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO – HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ

Ujednolicenie procedury w zakresie systemu opieki wakacyjnej w szczególnie uzasadnionych przypadkach przewiduje następujące terminy:

 • wydawanie rodzicom (za potwierdzeniem) deklaracji korzystania z przedszkola
  w okresie wakacyjnym, z wyznaczonym terminem złożenia wypełnionej deklaracji (14.05);
 • złożenie podania przez rodzica wraz z uzasadnieniem o konieczności korzystania
  z innego przedszkola (31.05);
 • zebranie deklaracji i podań od rodziców (31.05) z określeniem pełnych tygodni korzystania z placówki;
 • analiza wykorzystania miejsc w placówce w okresie wakacyjnym
  (do 15 czerwca);
 • rozpatrywanie złożonych przez rodziców podań oraz analiza uzasadnień(do 15 czerwca), decyduje dyrektor z uwagi na znajomość środowiska rodzinnego dziecka (nie zawsze będzie to najbliższa placówka);
  – wskazywanie rodzicom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, innego przedszkola, z którego może skorzystać dziecko (do 15 czerwca);
  – wskazywanie przedszkoli w obrębie placówek podległych pod danego koordynatora, a w przypadku braku miejsc w tym rejonie – w granicach miasta.
Skip to content