Szanowni Państwo,
w związku z rozpoczęciem nowego roku oraz podjęciem przygotowań do rekrutacji 2022/2023 przesyłam w załączeniu uchwałę Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w SP, klas I Szkół Podstawowych.

Zmiana kryteriów
Proszę o zwrócenie uwagi na pojawienie się nowego kryterium związanego z aktywnym statusem w programie Nasz Wrocław, które zastąpiło kryterium złożenia PIT we Wrocławiu.
Kryterium to pojawiło się zarówno na poziomie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, jak i do klas I w szkołach podstawowych.

Dodatkowo w przypadku innych kryteriów nastąpiła zmiana w liczbie punktów, jakie mogą uzyskać kandydaci po ich spełnieniu, np. w rekrutacji do przedszkoli nastąpił wzrost liczby otrzymanych punktów za kryterium zgłoszenia do tej samej placówki jednego lub więcej dzieci, lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwa do 25 pkt, a w rekrutacji do klas I szkół podstawowych obniżenie liczby punktów za uczęszczanie do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej do 60 pkt.

Skip to content