Klasy 0-3

 • PSYCHOLOG – Alina Baworowska
 • PSYCHOLOG – Magdalena Pajor

Klasy 4-8

 • PSYCHOLOG – Magdalena Pajor

Psycholog specjalny

 • PSYCHOLOG SPECJALNY – Patrycja Ostrowska

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Spotkania z rodzicami możliwe po wcześniejszym umówieniu.

 • tel. 71 798 67 10 wew. 140

W naszej szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie bieżącego wsparcia, poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie niżej wymienionych zajęć:

 • specjalistycznych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • warsztatów, porad i konsultacji;
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

Dodatkowo organizuje się:

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dedykowane są uczniom, którzy mają problemy z prawidłowym uczeniem się, ich celem jest przede wszystkim pomoc uczniowi w przezwyciężeniu jego trudności, w opanowaniu określonych umiejętności oraz w przyswojeniu danej wiedzy.

Zajęcia logopedyczne

Terapia logopedyczna wykorzystywana jest najczęściej do stymulowania prawidłowego rozwoju zdolności werbalnych oraz korygowania wad wymowy u dziecka

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne adresowane są do uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, osobowościowych, a także środowiskowych mają problemy w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych, co zwiększa prawdopodobieństwo występowania zachowań nieakceptowanych społecznie.

Terapię EEG Biofeedback

EEG Biofeedback jest nowoczesną metodą terapii, opartej na wykorzystaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback). Zwiększa efektywność pracy mózgu, usprawnia funkcjonowanie Ośrodkowego Układu Nerwowego, przynosi trwałe efekty, ponieważ dzięki systematycznemu powtarzaniu dziecko uczy się nowych schematów funkcjonowania, aż stanie się dla niego nawykiem, który trwa nadal i umacnia się mimo zakończenia treningów.

 • mgr Alina Baworowska – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta Biofeedback, terapeuta sensomotoryki
 • mgr Magdalena Pajor – pedagog, psycholog, terapeuta ręki
 • mgr Patrycja Ostrowska – oligofrenopedagog
 • mgr Agnieszka Kowalczyk-Czerep – terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki
 • mgr Katarzyna Chmielińska – Musiała – terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • mgr Lucyna Półrolniczak – terapeuta Biofeedback
 • mgr Joanna Bergier – logopeda, terapeuta ręki
 • mgr Dorota Pydyn-Maziej – logopeda
 • mgr Małgorzata Król – logopeda
 • mgr Wioletta Kluba – fizjoterapeuta
Skip to content