psycholog Alina Baworowska klasy młodsze  psycholog / pedagog Magdalena Pajor klasy  starszepedagog   Sylwia Mazurek klasy  starszepedagog specjalny Patrycja Ostrowska  
poniedziałek12.00 – 16.00             16.00 – 17.00 *    8.30-12.00
7.30-8.30 *    
10.30-16.00    8.30-14.30    
wtorek9.00 – 14.00  8.00-12.00     8.00-15.30   8.30-11.30  
środa9.00 – 14.00               9.00-15.00
15.00-16.00 *
  8.30-11.30             
czwartek9.00 – 13.00        13.00-16.30  8.00-16.00  8.30-15.30
15.30-16.30*    
piątek9.00 – 13.00       8.00-14.00    8.30-14.30  
*godzina dodatkowa

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Spotkania z rodzicami możliwe po wcześniejszym umówieniu.

 • tel. 71 798 67 10 wew. 140

W naszej szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie bieżącego wsparcia, poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie niżej wymienionych zajęć:

 • specjalistycznych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • warsztatów, porad i konsultacji;
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

Dodatkowo organizuje się:

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dedykowane są uczniom, którzy mają problemy z prawidłowym uczeniem się, ich celem jest przede wszystkim pomoc uczniowi w przezwyciężeniu jego trudności, w opanowaniu określonych umiejętności oraz w przyswojeniu danej wiedzy.

Zajęcia logopedyczne

Terapia logopedyczna wykorzystywana jest najczęściej do stymulowania prawidłowego rozwoju zdolności werbalnych oraz korygowania wad wymowy u dziecka

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne adresowane są do uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, osobowościowych, a także środowiskowych mają problemy w zakresie nawiązywania relacji z rówieśnikami i funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych, co zwiększa prawdopodobieństwo występowania zachowań nieakceptowanych społecznie.

Terapię EEG Biofeedback

EEG Biofeedback jest nowoczesną metodą terapii, opartej na wykorzystaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback). Zwiększa efektywność pracy mózgu, usprawnia funkcjonowanie Ośrodkowego Układu Nerwowego, przynosi trwałe efekty, ponieważ dzięki systematycznemu powtarzaniu dziecko uczy się nowych schematów funkcjonowania, aż stanie się dla niego nawykiem, który trwa nadal i umacnia się mimo zakończenia treningów.

 • mgr Alina Baworowska – psycholog,
 • mgr Magdalena Pajor – psycholog,
 • mgr Patrycja Ostrowska – pedagog, nauczyciel współorganizujący kształcenie
 • mgr Sylwia Mazurek – pedagog
 • mgr Agnieszka Kowalczyk-Czerep – terapeuta integracji sensorycznej,
 • mgr Katarzyna Chmielińska – Musiała – terapeuta integracji sensorycznej,
 • mgr Joanna Bergier – logopeda,
 • mgr Dorota Pydyn-Maziej – logopeda
 • mgr Małgorzata Król – logopeda
 • mgr Wioletta Kluba – fizjoterapeuta
 • mgr Barbara Czarniecka – nauczyciel współorganizujący kształcenie
 • mgr Jadwiga Podkomaravskaya – nauczyciel współorganizujący kształcenie
Skip to content