Projekt

W okresie 01.10.2019-30.04.2021 nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym mającym na celu podniesienie jakości edukacji podstawowej i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. W ramach projektu zaplanowano zajęcia pozalekcyjne i wyjazdy edukacyjne dla uczniów, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz konsultacje pedagogiczne dla rodziców. Dzieci i młodzież będą mogły uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych z matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii i języka angielskiego oraz w kołach zainteresowań z matematyki, gier logicznych i strategicznych, informatyki, biologii, chemii. Projektem jest objętych 170 uczniów. Dla efektywnej realizacji  zajęć projektowych szkołę wyposażono w pomoce dydaktyczne i sprzęt (laptopy, tablety, wyposażenie szkolnych pracowni matematyczno-przyrodniczych), tak by stworzyć warunki do nauczania eksperymentalnego. Wsparte nowoczesnymi rozwiązaniami zostaną także zajęcia psychologiczno – pedagogiczne z uwagi na rosnącą  liczbę uczniów  wymagających  indywidualizacji nauczania. 

Harmonogram zajęć projektowych dla uczniów:

Skip to content