W grupie IV odbyły się zajęcia w “Ekopracowni pod chmurką” w naszym ogrodzie przedszkolnym. Dzieci wykorzystały materiał przyrodniczy, poznały nazwy drzew i krzewów. Układały kompozycje jesienne, rozwijały ekspresję i wrażliwość twórczą w czasie zabawy na świeżym powietrzu.

Anna Zbrojewicz

Skip to content